Telefontolk

Telefontolking er vår rimeligste løsning og passer perfekt i hastesaker, for å videreformidle korte beskjeder eller som en innledning til en fremmøtetolking. Ved telefontolkinger er det naturlig nok ingen geografiske begrensninger og ved hastesaker er telefontolk enklere å skaffe enn andre alternativ.