Skjermtolking

Ved skjermtolking er ikke tolken fysisk til stede i rommet, men har lyd- og bildekommunikasjon med partene som skal snakke sammen. Her får du en kvalifisert tolk inn på ditt kontor. Skjermtolking er et godt supplement til frammøtetolking og sørger for blant annet, sikkerhet for brukeren, at alle parter kan lese ansiktsuttrykk/kroppsspråk.

For å benytte seg av skjermtolking er en datamaskin med internett, web-kamera, høyttalere og mikrofon.

Ved bestilling av skjermtolk, ta kontakt med oss på telefon 400 04 906 eller post@tolkehjelpen.no