Fremmøtetolk

Den beste løsningen for å sikre seg at alle forstår hverandre under hele samtalen. Tolken møter opp til avtalt sted og er tilstede under hele oppdraget. Fremmøtetolking er den klart beste løsningen når tolkeoppdraget krever visualisering, stor grad av medmenneskelig interaksjon etc. Dette kan dreie seg om blant annet:

  • Allmøter ved skole, barnehage etc.
  • Besøk hos medisinsk spesialist
  • Domstoler/politi
  • Informasjonsmøter hos NAV og andre offentlige instanser

Spesielle ønsker vedrørende tolken vil bli oppfylt så sant dette er mulig. Dette kan eksempelvis dreie seg om kjønn på tolk, spesielle dialekter av språk som tolken bør/må kunne beherske.