Om Tolkehjelpen

Tolkehjelpen AS ble etablert 1. Januar 2011 i Holmestrand i Vestfold. Firmaet er et utspring fra ABC-Tolk DA, og med solid bransjeerfaring helt tilbake til 2004. I august 2018 ble hovedkontoret flyttet til nabokommunen Horten i.f.m et eierskifte, og er i full gang med å modernisere driften og ekspandere, både mot offentlige og private virksomheter. Vi leverer oversettelser og tolketjenester på ca. 100 språk.
Med mer enn 700 erfarne, kompetente og serviceinnstilte tolker i vårt register, er vi klare til å hjelpe nettopp deres virksomhet.