FOR TOLKER

Yrkesetiske regler for tolker

Benytt deg av våre skjemaer under for enten oppdrag eller reigstrering. Oppdragsskjema laster du ned og ta med deg når du skal ut på oppdrag. Registreringskjema er digital og fylles ut her på hjemmesiden vår. På forhånd takk.

  • Tolken plikter å opplyse partene hvis oppdraget overstiger hennes/hans kompetanse.
  • Tolken plikter å informere partene når hun/han er inhabil.
  • Tolken skal være upartisk og nøytral.
  • Tolken skal tolke ALT som sies, intet fortie, intet tillegge, intet endre.
  • Tolken har absolutt taushetsplikt.
  • Tolken må ikke misbruke informasjon hun/han har fått kjennskap til gjennom tolking.
  • Tolken skal IKKE utføre andre oppgaver enn å tolke under tolkeoppdraget.
  • Tolken skal si fra når tolking ikke kan skje på en forsvarlig måte.